Friday, May 29, 2009

Diabolo grenadine by Elodie

Dzisiaj przedstawiam zaległy zestaw Diabolo grenadine by Elodie. Cudowny - dający wiele satysfakcji i przyjemności z tworzenia.
"Diabolo grenadine"

dostępny Digital-Crea

i moja praca / my page

credits: Diabolo grenadine by Elodie, WA & photo by Sekada

No comments: